Komponentmärkning

Självhäftande standardiserade märketiketter
Självhäftande siffror, bokstäver, tecken och symboler. Levereras på kartor och häften i en mängd olika utföranden.